Helgeland Krets av Norges speiderforbund Laster kretsmerke

Oppdatert 1. mars 2008

SMÅSPEIDEROMBUD

 

SMÅSPEIDEROMBUD for Helgeland Krets ble ndelagt 1. mars 2008

Kretsstyret vil ta seg av dette.

SØLV ULVEN

Sølvulven er en overlevning fra den tiden det fantes Gutte og Jentespeidere.
Den gangen hette småspeiderguttene ULVER og småspeiderjentene MEISER.
På den tiden, i den Kretsen som hadde med Gutter å gjøre opprettet et merke: "Sølvulven"
Jentene hadde visstnok ikke noe tilsvarende.
Etter at Jente og Gutte SPEIDERFORBUNDENE ble slått sammen til NSF,
skjedde naturligvis det samme med kretsene. De ble sammenslått.
Senere (vet ikke når) ble der bestemt i Helgeland Krets at Sølvulven skulle gjelde både for Jenter og Gutter.
Inntil videre vet vi at Sølvulven (i vår form) kun finnes i Helgaland Krets og den er unik og laget i ekte sølv.

REGLENE FOR Å BÆRE SØLVULVEN ER:
SPEIDEREN må ha gjennomført 1 (ett) år som SMÅSPEIDER.
Deretter kan speideren bære sølvulven på speiderdrakten resten av sin tid som speider.

Grupper i kretsen kan bestille Sølvulven ved henvendelse til kretsleder.

Gruppen må oppgi hvor mange Sølvulver som bestilles og gruppen kan enten forhåndsbetale eller
betale i etterhånd kr. 55,- pr. stk. til konto: 0535.90.68222 NB! Merk innbetalingen SØLVULVER.